سيستم جامع مديريت ارتباط با مشتري اسپا ، يک ارتباط دو جانبه بين سازمان شما و مشترکين برقرار مي نمايد تا هيچ فرصتي براي بازاريابي ، فروش و ارائه خدمات بهتر به مشترکين از دست نرود.

اين سامانه يک سيستم جامع مديريت ارتباط با مشتريان براي شرکت هاي FCP و Servco و هر شرکت ارایه دهنده اینترنت مي باشد که با توجه به نوع سرويس ها و خدمات اين شرکت ها به منظور برقراري ارتباط دائم با مشترکين خدمات اينترنتي تهيه شده است. اسپا ابزاري مناسب براي کنترل تمامي فعاليت هاي سازمان، کاربران نرم افزار و مشترکين مي باشد.

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان جشنواره ها، نگهداری مدارک، صورتحساب، تماس ها، گردش وضعیت

مدیریت مشتریان

- ثبت و نگهداری اطلاعات کامل مشتریان
- سیستم جشنواره و تخفیف خودکار
- سامانه باشگاه مشتریان به همراه قرعه کشی
- سیستم هوشمند صدور و مدیریت صورت حساب
- مدیریت پرداخت های مشتریان و تراز مالی و گزارشات مشتریان بدهکار یا منتظر تمدید
- مدیریت اعتبار صندوق اپراتورهای فروش و حسابداری
- امکان تعریف شهر، نماینده ، زیرنماینده های سطوح پایین تر
- تعریف دسترسی کاملا سفارشی هر نماینده و یا شهر به تعرفه های متفاوت
- بخش کاملا انعطاف پذیر محاسبه پورسانت بر اساس انواع فروش
- سیستم ثبت اطلاعات ارتباط با مشتری و تماس ها
- سیستم هوشمند اطلاع رسانی توسط پیامک بر اساس وضعیت های مختلف
- جست وجو و گزارش گیری های کامل بر اساس بخش ها و امکانات مختلف

مدیریت مشتریان

مدیریت پشتیبانی

سیستم log ،امور نصب، پشتیبانی تلفنی، کنترل پارامتر ها

مدیریت پشتیبانی

- سیستم تخصصی تیکتینگ با امکانات ارجاع بین بخش ها و کارکنان
- طبقه بندی مناسب مشتریان بین پشتیبان های شهرهای زیر مجموعه و دفتر مرکزی
- ارتباط مستقیم نرم افزار با تجهیزات مخابراتی و رادیوهای مشترکین
- نمایش کاربران آنلاین براساس NAS یا نماینده
- ثبت و نگهداری سوابق مراجعات کارشناسان نصب و آمار تغییرات
- تنظیم خودکار ارتباط مشترک با پورت های تعریف شده توسط Port map
- امکان درج وصل موقت و کسر از دوره بعدی
- مدیریت تنظیم مک آدرس به صورت دستی و خودکار
- امکان ثبت تجهیزات فعال در محل مشترک جهت مشخص شدن شبکه داخلی مشترک

مدیریت پشتیبانی

مدیریت فنی

مدیریت تجهیزات شبکه ،IP ها، تنظیم سرعت خودکار، مدیریت مک

مدیریت فنی

- ارتباط کامل با اکانتینگ های SIB ،IBS و NetBill و انطباق تمام امکانات
- تعریف کلیه NAS ها و ارتباط مستقیم نرم افزارب ا روتر ها
- تعریف و مدیریت توزیع IP های مشترکین، تجهیزات شبکه و... در شهرهای مختلف
- تخصیص و آزادسازی خودکار class IP های static به مشترکین و صدور صورتحساب
- امکان تعریف کلیه تجهیزات مخابراتی و تجهیزات شبکه wireless
- مدیریت دسترسی نمایندگان به دکل ها و رادیوها
- تعریف لینک های ارتباطی بین دکل هااطی بین دکل ها
- مشخص بودن مشترکین فعال بر روی هر دکل و هر رادیو به صورت مجزا
- پشتیبان گیری از اطلاعات طبق برنامه های زمان بندی شده
- ماژول هوشمند سیاست مصرف منصفانه (ماژول policy)(ماژول policy)

مدیریت فنی

مدیریت انبار

تعریف کالا و لیست قیمت، مدیریت خرید و فروش، کنترل انبار ها، اموال و مستهلک

مدیریت انبار

- ارتباط مستقیم سیستم انبار با بخش های مالی و فروش
- امکان تعریف انبارهای مختلف برای دفتر مرکزی و نمایندگان
- تعیین سطح دسترسی کاربران
- امکان تعریف دسته بندی و زیرگروه کالا
- ثبت قیمت همکار و مشتری به صورت مجزا
- امکان فروش به مشتریان آزاد غیر از مشترکین اینترنت
- مدیریت انبارها و انتقال کالا توسط حواله های قابل تایید
- امکان ثبت وضعیت کالاها در هر انبار بر اساس قفسه و طبقه
- امکان تعریف و مدیریت همکار جهت خرید و فروش کالا و گزارشات مالی
- امکان اعمال تغییرات روزمره قیمت ها

<>
مدیریت انبار

مدیریت مالی

کنترل صندوق های فروش، نظم گردش مالی شرکت، پورسانت، حساب های بانکی

مدیریت مالی

- نمایش وضعیت عملکرد و گزارش مالی دوره ای
- تفکیک دریافتی های شرکت به تفکیک نماینده یا شهر یا کاربرهای مختلف
- امکان تعریف درگاه های پرداخت متفاوت برای کل شرکت یا نمایندگان
- گزارشات کامل عملکرد پرداخت آنلاین و پیگیری تراکنش های ناموفق
- گزارش بدهکاران و بستانکاران
- مدیریت اعتبار هر کاربر از کارکنان یا نمایندگان
- محاسبه کامل پورسانت نمایندگان دارای تنظیمات متداول انواع قراردادها
- گزارش مالیات
- امکان تعریف حداکثر میزان خرید نسیه برای یک مشترک به صورت گروهی
- گزارش مالی از تجهیزات انبارها

مدیریت مالی

اتوماسیون

نامه نگاری درون سازمانی، مدیریت گردش های کاری، زمان بندی انجام عملیات

اتوماسیون اداری

- ارسال و دریافت نامه به صورت مستقیم بین کاربران شرکت و نمایندگان
- امکان پیوست فایل به همراه متن
- قابلیت ارسال گروهی نامه
- امکان تعریف دسترسی کاربران به بخش های مشخص یا کاربران خاص
- سیستم کاملا سفارشی و پیشرفته جهت ایجاد روال های مدیریتی امور خاص
- قابلیت پیاده سازی روال هایی همچون گردش عملیات گارانتی؛ فروش پستی و..
- اتوماسیون کاملا قابل سفارشی سازی جهت تولید چرخه برای یک فعالیت در شرکت
- امکان تعیین مدت زمان مجاز برای هر عملیات در گردش کاری
- هشدار خودکار به مدیر شرکت در صورت عدم انجام یک فعالیت در زمان مقرر
- گزارش گیری از وضعیت گردش چرخه های فعالیت و آمارگیری
- نمونه روال های قابل پیاده سازی : چرخه گارانتی، ارسال پستی، خدمات غیراینترنتی، وظایف اداری و..

اتوماسیون اداری

گزارشات

نمایش گزارش های تحلیلی و ترکیبی از کلیه بخش ها، خروجی Excel

گزارشات

- گزارش دوره ای بر اساس فروش انواع خدمات
- گزارش مشترکین منتظر تمدید و اتمام ترافیک جهت پیگیری های فروش
- گزارش تیکت های باز و بسته توسط واحدها و کاربران
- گزارش کلی تماس های هر اپراتور و یا نماینده بر اساس موضوع تماس و..
- گزارش از نصب های انجام شده توسط کارشناسان نصب
- گزارش وضعیت IP pool ها و نحوه ی توزیع
- گزارش های مربوط به انبار و کالاها
- گزارش های مالی مربوط به پرداخت های مشترکین به تفکیک جزئیات کامل
- گزارش ریز مصرف بر اساس شهرها و نمایندگان به صورت کلی در یک دوره زمانی
- گزارش عملکرد داخلی ASPA (عملیات خودکار)

گزارشات

ابزارهای مدیریتی

ایجاد سرعت در تصمیم گیری های مدیریتی، کنترل کلیه بخش های شرکت، تفکیک نمایندگان

ابزارهای مدیریتی

- امکان تعریف کاربران با دسترسی های کاملا طبقه بندی شده (بیش از صد نقش مختلف)
- امکان ساخت نماینده جدید زیر مجموعه نماینده های قبلی (ساختار درختی)
- نمایش آمار فعالیت هرکاربر (ورود - خروج - مشاهده برخی صفحات و..)
- تعریف و کنترل اعتبار کاربران به صورت نقدی نسیه و مشخص بودن آمار صندوق هر حسابدار
- انجام امور خاص خارج از چارچوب قوانین با استفاده از منوهای کنترلی
- مشاهده نامه های اتوماسیون کلیه کاربران (فقط مدیر)
- کنترل و مدیریت وظایف فرعی اشخاص توسط اتوماسیون پیشرفته (امور محوله)
- امکان ثبت اموال شرکت در سیستم انبار و گزارش گیری های مربوطه
- نمایش گراف خروجی Excel در گزارش های مختلف

ابزارهای مدیریتی
جهت مشاهده نسخه دموی اسپا می توانید از فرم زیر استفاده نمایید. با توجه به امکانات بسیار زیاد این سامانه پیشنهاد می گردد برای راهنمایی بهتر با بخش فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
عضویت


*

*

*


*

*

*

*


ورود به سامانه